Bygg bort oljud!

det skulle behövas ljudabsorbenter i simhallar

Visste du att man kan bygga bort oljud? Det går att bygga bort allt oljud som man inte vill höra med hjälp av särskilda skivor som heter ljudabsorbenter. Sådana skulle verkligen ha behövts när man var liten och gick i skolan. Tänk om det hade funnits.

Då hade man inte behövt lyssna till allt slammer som skedde i matsalarna. Eller för den delen i simhallarna. Som barn kommer man ihåg att man var helt slut och trött när man kom från simhallen när man hade varit och simmat där. Helt slut var man. Mycket för att allt ljud i simhallarna inte filtrerades bort. Allt ljud förmerades inne i simhallarna. När barnen skriker bildar deras skrik eko.

Det behövs fler ljudabsorbenter

Något som verkligen hade behövts i dessa simhallar och i skolmatsalen är ljudabsorbenter som man antingen kan fästa på väggarna eller i undertak på dessa lokaler. Läs mer om ljudabsorbenter här: kamak.se/ljudabsorbenter/.

Den funktion som dessa ljudabsorbenter är att absorbera ljud. Våra öron är byggda för att fånga upp ljudvågor som färdas i närheten av oss. Ljudet som fångas upp av våra öron, går direkt till våra hjärnor. Hör vi många olika ljud samtidigt så blir det svårt för våra hjärnor att veta vilka ljud som är viktiga. Allt kommer in i hjärnan samtidigt. Det är då som hjärnan blir trött. Alla ljud färdas till hjärnan som inte kan sortera ut vilka ljud som är viktiga.

Hjälp hjärnan och låt den vila

För att inte trötta ut hjärnan så är det viktigt att hjälpa den. Det går att sortera ut vilka ljud som är viktiga, och vilka som är mindre viktiga. Bygger man med ljudabsorbenter så uppfattar hjärnan endast det som hörs närmast oss, och då kan vi koncentrera oss på det som sägs närmast oss.